ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...

موتور برق نفتی

این دسته از موتور برق ها با سوخت نفت عمل میکند و دارای موتور چهارزمانه میباشد.این دسته از موتور برق ها بیشتر برای مناطقی که دسترسی به سوخت نفت بیشتر است مورد استفاده قرار میگیرد

دسته‌بندی