ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...

موتور پمپ

موتور پمپ دستگاهی میباشد که در مدلهای متفاوت تولید میشود و با استفاده از موتورهای بنزینی و نفتی و گازوئیلی و به کمک پمپ های حلزونی آب را از ارتفاع و یا سطح مکش کند و از قسمت خروجی پمپ به ارتفاع و یا سطح انتقال دهد.خروجی و ورودی موتور پمپ ها متفاوت است.یک اینچ دو سه چهار به بالا میباشند.