ترتیب نمایش:
کمی صبر کنید...

سمپاش

سمپاش دستگاهی است که به کمک آن شما می توانید سم را به صورت مه پاش به ارتفاع پاشش کنید.ارتفاع پاشش سم بستگی به نوع و مدل سمپاش میباشد که در مدل های دستی تلمبه ای و لانسی موتوری و خرطومی و شاسی زنبه ای و شاسی فرقونی و تراکتوری و توربو بستگی دارد.